BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK

Uporabni nasveti

Omejimo uporabo pralnih in pomivalnih sredstev, kolikor je le mogoče.

Nevarnih snovi ne zlivajmo v tla, vodo ali kanalizacijo.