Celovita komunalna infrastruktura

JKP Šentjur d.o.o. je javno podjetje, ustanovljeno za izvajanje javnih gospodarskih služb. Delovanje podjetja je prvenstveno usmerjeno v redno in kakovostno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom.

 

S poslovnimi načrti podjetja so določene naloge in cilji, ki bi jih naj podjetje doseglo in z njimi zadovoljilo pričakovanja ustanovitelja podjetja in potrebe porabnikov storitev.

 

 

Uporabni nasveti

Pri nakupu pralnega in pomivalnega stroja bodite pozorni na predvideno porabo vode.

Javna naročila

TRENUTNO NI NOBENEGA JAVNEGA NAROČILA