Celovita komunalna infrastruktura

JKP Šentjur d.o.o. je javno podjetje, ustanovljeno za izvajanje javnih gospodarskih služb. Delovanje podjetja je prvenstveno usmerjeno v redno in kakovostno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom.

 

S poslovnimi načrti podjetja so določene naloge in cilji, ki bi jih naj podjetje doseglo in z njimi zadovoljilo pričakovanja ustanovitelja podjetja in potrebe porabnikov storitev.

 

 

Pogrebi

Pogreb bo v petek 18.8.2017 ob 16.00 uri.

Uporabni nasveti

Pri nakupu pralnega in pomivalnega stroja bodite pozorni na predvideno porabo vode.

Javna naročila

Zemeljsko gradbena dela pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja JN 02/17(G)